NỘI QUY

 

CÁC THÀNH VIÊN CHIA SẺ DỮ LIỆU HD & 3D TRÊN DIỄN ĐÀN TÔI YÊU HD PHẢI TUYỆT ĐỐI TUÂN THỦ THEO CÁC NỘI QUY SAU

1 - KHÔNG ĐƯỢC CHIA SẺ BẤT KỲ CÁC DỮ LIỆU HD & 3D NÀO CÓ TÍNH CHẤT ĐỒI TRỤY, SUY ĐỒI ĐẠO ĐỨC, SEX...

2 - KHÔNG ĐƯỢC CHIA SẺ CÁC DỮ LIỆU MANG TÍNH CHẤT PHẢN ĐỘNG, XÂM HẠI ĐẾN QUYỀN LỢI ĐẤT NƯỚC

3 - CHỈ CHIA SẺ CÁC DỮ LIỆU HD & 3D QUỐC TẾ CÓ NỘI DUNG LÀNH MẠNH, NGHIÊM TÚC.

 

 

 

 

TÔI YÊU HD là 1 diễn đàn do các thành viên đam mê điện ảnh và công nghệ HD lập nên, nơi đây là nơi chia sẻ các thông tin giải trí, các video clip, music do các thành viên sưu tầm.

TÔI YÊU HD không phải là diễn đàn nhằm kinh doanh, tại đây, chúng tôi luôn chia sẽ miễn phí các đường link download tất cả những gì liên quan đến HD & 3D do các thành viên sưu tầm từ nhiều diễn đàn và website quốc tế.

TÔI YÊU HD không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào, tất cả đều được sử dụng các đường link download trên các website quốc tế hoặc các diễn đàn công nghệ HD tại Việt Nam.

MỘT SỐ DIỄN ĐÀN & WEBSITE CÓ NHIỀU DỮ LIỆU GIẢI TRÍ VỀ HD & 3D

1 - Diễn đàn HDVIETNAM. Website: www.hdvietnam.com

2 - Website: www.vaphim.com (nên mua account download của Fshare.vn để có thể download được tốc độ cao nhất)

3 - Diễn đàn HDVNBITS. Website: www.hdvnbits.org

4 - Xem phim HD online. Website: www.hayhaytv.vn

5 - Xem phim HD online. Website: www.hdviet.com